Ympäristö


ymparisto

Ympäristöystävällisiä kuitupakkauksia

Yrityksen strategiana on tuotteiden ja niiden laadun jatkuva kehittäminen vastaamaan tämän päivän kuluttajien ja ammattisektorin tarpeita.

Materiaalihankinnoissa pyritään synergiaan ja ympäristöystävällisyyteen hankkimalla raaka-aineita ja pakkaus-materiaaleja, jotka ovat biohajoavia tai ne voidaan kierrättää.


Kierrätettävyys

Pakkaus on helppo kierrättää sillä se sopii kuitupakkausten olemassa oleviin kierrätysjärjestelmiin.

kierratys

raakaaine

Uusiutuvat raaka-aineet

DeLight on pääosin kuitupohjainen tuote, joka tarjoaa kestävää kehitystä tukevan vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille.

Valtaosa pakkauksen raaka-aineesta on kartonkia, joka valmistetaan uusiutuvista puukuiduista ja jonka tuotannossa käytettävästä energiasta suurin osa on bioenergiaa.


Matala hiilijalanjälki

DeLight-pakkauksen kokonaishiilijalanjälki on tutkimuksissa osoitettu olevan matala verrattuna moniin kilpaileviin pakkausmateriaaleihin, kuten muoviin ja alumiiniin.

Uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisen lisäksi DeLight-pakkaus on erityisen kevyt mutta kestävä logistiikkaa ja varastointia ajatellen.

Myös tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon bioenergiaa.

hiilijalanjalki